Jože: +386 (0)41 414 792 Pesnica 8, 2211 Pesnica pri Mariboru